Programació

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

En la Raspberry Pi es poden fer programes utilitzant diversos llenguatges de programació. Els més comuns solen ser: Python i C, entre d'altres. Cal dir, que aquests ja venen per defecte instal·lats en el sistema operatiu Raspbian, però que si volem fer servir el GPIO de la placa caldrà posar una llibreria especifica per tal de poder realitzar el programa o funció que volem.

Aquí s'explica per sobre com instal·lar la llibreria GPIO per Python, ja que és el llenguatge que s'utilitza per aquesta placa per defecte. Però entrarem en detall en la instal·lació de la llibreria pel llenguatge C, que aquest és més potent i si utilitzes sensors que enviïn dades, es molt probable que el Python no et serveixi.

Python

Normalment, en el sistema operatiu Raspbian sol venir instal·lat per defecte la llibreria GPIO, però si tinguessis cap problema, només caldria executar aquesta comanda que la instal·laria:
sudo apt-get install python-dev

C - GCC

Ara veurem com instal·lar la llibreria 'wiringPi'. A diferencia del Python, aquí si que no trobem aquesta llibreria instal·lada per defecte.

Per fer la instal·lació cal seguir els següents passos:

sudo git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
sudo git pull origin
sudo ./build
Per comprovar si la tenim instal·lada de forma correcte, només cal executar aquesta comanda:
gpio -v

Si ens apareix la versió i els detalls de la nostra Raspberry Pi, podrem estar segurs que tenim la llibreria instal·lada.

Per veure tots els pins del GPIO només cal executar la comanda següent:
gpio readall

Ens ha d'aparèixer una imatge com la que tenim a continuació. En aquesta podem veure com s'anomena en la llibreria 'wiringPi' cada pin de la placa, per tal que ens puguem posar en contacte amb el que pengi del pin.

uH9DG.png

Un cop tenim el codi del programa escrit, només caldrà passar a compilar i executar. Ho farem de la forma següent:

gcc led.c -o led -lwiringPi  ---- Compila OR
gcc -Wall -o led led.c -lwiringPi ---- Compila
./led  ----- Executa
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines