ProFTPd

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per instal·lar un servidor proftpd d'ftp en Ubuntu cal fer:

Instal·lació

sudo apt-get install proftpd Triem l'opció standalone

Configuració

En principi, tindrem accés a la carpeta /home/usuari. Si volem donar accés a qualsevol altra màquina, cal editar el següent arxiu: /etc/proftpd/proftpd.conf i afegir la següent línia a baix de tot:

DefaultRoot ~

Servei

Per posar en marxa el servei escriurem:

sudo /etc/init.d/proftpd start

Per parar el servei escriurem:

sudo /etc/init.d/proftpd stop

Per reiniciar el servei escriurem:

sudo /etc/init.d/proftpd restart

...

Comprovació

Si volem comprovar que funciona correctament el servidor ftp des d'una altra màquina, podem escriure al cmd o terminal d'una altra màquina:

ftp IP

També podem escriure en el navegador:

ftp://IP
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines