Prioritat i monitorització de processos

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

En aquest exemple arrencarem l'editor gedit, localitzarem el PID del procés, en visualitzarem la prioritat, baixarem al mínim la prioritat nice d'aquest procés, assignarem la màxima prioritat nice al procés.

Primer de tot obrim el gedit a l'entorn gràfic.

Després obrim un terminal i fem servir la comanda ps:

 • Amb ps només podem veure els processos de la nostra sessió.
 • Amb ps aux podem veure pràcticament tots els processos.
 • Amb ps l -p podem veure la informació ampliada d'un procés a partir del seu PID.

Després d'executar la comanda ps aux, cerquem el procés encarregat del gedit i veiem que és:

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
informa+ 4524 0.2 2.0 271720 21356 ?    Sl  20:19  0:00 gedit

I que el seu PID=4524

Per tant, ja podem executar la comanda ps l -p 4524

F  UID  PID PPID PRI NI  VSZ  RSS WCHAN STAT TTY    TIME COMMAND
0 1000 4524 2465 20  0 271720 21612 poll_s Sl  ?     0:00 gedit

Aquí podem veure que:

 • La prioritat general (PRI) és 20.
 • La prioritat d'usuari nice (NI) és 0.

Ara baixarem la prioritat nice al mínim (19)

$ renice -n 19 4524
4524 (ID de proceso) prioridad antigua 0, prioridad nueva 19

La comanda també pot ser:

$ renice 19 4524

o:

$ renice 30 4524

Si ens passem, sempre posarà el número més alt (mínima prioritat)

Tornem a comprovar la prioritat:

$ ps l -p 4524
F  UID  PID PPID PRI NI  VSZ  RSS WCHAN STAT TTY    TIME COMMAND
0 1000 4524 2465 39 19 271720 21612 poll_s SNl  ?     0:00 gedit

Com podem veure, ara tenim:

 • La prioritat general (PRI) és 39.
 • La prioritat d'usuari nice (NI) és 19.

La prioritat general (PRI) té:

 • Un component del sistema: 20.
 • Un component d'usuari: 19.

Ara li donarem a aquest procés la prioritat màxima amb la utilitat top:

Primer arranquem el top:

$ top

Si volem obrir el top fent que ordeni els processos segons la seva prioritat nice (de menys a més), hem d'executar:

$ top -o NI
 PID USUARIO  PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   HORA+ ORDEN    
 28 root   39 19    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.14 khugepaged  
4524 informa+ 39 19 271852 21612 15740 S 0,0 2,1  0:01.67 gedit    
3540 informa+ 30 10 343188 86612 57680 S 0,0 8,4  0:01.63 update-mana+ 
 27 root   25  5    0   0   0 S 0,0 0,0  0:00.00 ksmd

Per canviar la prioritat cliquem una R (renice)

Ens demanarà el PID del procés (4524) i el valor nice (-20). Cal ser root per pujar-li la prioritat al màxim.

Si volem veure els processos en ordre invers (de més prioritat a menys) hem de clicar la teclar R.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines