Makepasswd

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

makepasswd és una aplicació que permet generar contrasenyes segures. La seva utilitat és obtenir un mot de pas prou original perquè no pugui ser fàcilment crackejat o deduït.

Instal·lació

Per instal·lar aquesta aplicació cal introduir la següent comanda en un terminal d'Ubuntu:

 apt-get install makepasswd

Execució

Per executar l'aplicació només cal escriure la següent comanda. Instantàniament ens generarà un password (per defecte), com es pot veure a l'exemple:

root@isabel-desktop:~# makepasswd
JLc6n1vL9G

Aquest password serà generat aleatòriment i el podem fer servir com a password segur.

Opcions

De les opcions que té aquest programa, en comentem les més útils a continuació:

--chars=N
Generate passwords with exactly N characters (do not use with options --minchars and --maxchars).
--count=N
Produce a total of N passwords (the default is one).
--crypt
Produce encrypted passwords.
--crypt-md5
Produce encrypted passwords using the MD5 digest (hash) algorithm.
--randomseed=N Use random number seed N, between 0 and 2^32 inclusive. A zero value results in a real-random seed.
This option generates predictable passwords, and should normally be avoided.
--string=STRING Use the characters in STRING to generate random passwords.

Anem a posar una sèrie d'exemples a continuació per veure la seva utilitat.

Exemples

Exemple 1 (creació d'un password de 12 dígits)

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=12
ppoFdRKwWWfM

Exemple 2 (creació de 5 passwords de 12 dígits) Això pot ser útil si necessitem diferents passwords o per triar un de de les 5 possibilitats oferides.

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=12 --count=5
146NoMCbs0Wz
yP03yIEv8NLm
sEJQjuQCtoRm
Mfz1uNgIqeND
y5CBssvvsWL6

Exemple 3 (creació d'un password de 10 dígits encriptat) A l'esquerra tenim el password normal i a la dreta el password encriptat.

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=10 --crypt
TTKE3uYt6Q mFnFuuV8z5hXk

Exemple 4 (creació d'un password de 10 dígits encriptat amb md5) A l'esquerra tenim el password normal i a la dreta el password encriptat. Com es pot veure, en md5 les contrasenyes encriptades queden més llargues.

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=10 --crypt-md5
ndozBfCDqA $1$GPJ.Hgzq$NGC9t7PAW57A0AMyxANT/1

Exemple 5 (creació d'un password de 10 dígits a partir d'una paraula, o d'una data etc enciptada en md5) En aquest cas, crearem un password a partir de la paraula Barcelona. Com podem veure, cada cop que executem la comanda, ens generarà un password diferent:

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=10 --crypt-md5 --string=Barcelona
caoaarooll $1$4aRxQjOI$z1wGQPPvdqoT/yf/yXCy/0
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=10 --crypt-md5 --string=Barcelona
eaalraornl $1$nSKKDyvc$JJ6SF0sWx6C97OXTDO4iO0
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=10 --crypt-md5 --string=Barcelona
cBBoBcaelc $1$OEyO0jJs$wg9W2SzFKT.Ik4j7pIxUJ.

Exemple 6 (creació d'un password de 14 dígits a partir d'una paraula i que sigui sempre la mateixa) Això seria útil si volguéssim fer servir un password segur a partir d'una paraula coneguda sense haver-nos-la d'apuntar. D'aquesta manera, sempre que volgués recordar el password, executaria la mateixa comanda.

root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string=Barcelona --randomseed=1
enclBaaocclaBa
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string=Barcelona --randomseed=1
enclBaaocclaBa
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string=Barcelona --randomseed=1
enclBaaocclaBa
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string=Barcelona --randomseed=1
enclBaaocclaBa
root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string=Barcelona --randomseed=1
enclBaaocclaBa

Exemple 7 (creació d'un password de 14 dígits a partir d'una frase) root@isabel-desktop:~# makepasswd --chars=14 --string="hola a tothom"

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines