MMètodes clàssics de criptografia

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Taula de Polybios

 • És un sistema de substitució.
 • Cada caràcter se substitueix per números o lletres o números i lletres.
 • Cal fer servir una taula com la següent:
A B C D E
A A B C D E
B F G H IJ K
C L M N O P
D Q R S T U
E V W X Y Z

Exemple: Imaginem que volem Encriptar el missatge Maleïda policia amb aquest mètode:

 • La M es convertiria en CB, tal com podem veure a la taula:
A B C D E
A A B C D E
B F G H IJ K
C L M N O P
D Q R S T U
E V W X Y Z
 • La A es convertiria en AA, tal com podem veure a la taula:
A B C D E
A A B C D E
B F G H IJ K
C L M N O P
D Q R S T U
E V W X Y Z
 • La L es convertiria en CA, pel mateix motiu.
 • Seguint el mateix mètode, i ajuntant totes les lletres, obtindria el següent missatge xifrat:

CBAACAAEBDADAA CECDCABDACBDAA

 • Desencriptar un missatge amb aquest mètode és basa en fer justament el procés invers.

TAULA DEL CÈSAR

 • És un mètode de transposició simple.
 • Cada lletra se substituïx per una altra.
 • Podríem dir que la clau és el nombre de caràcters que cal transposar per xifrar un text. La clau clàssica del codi de cèsar és 3 (la A se substituïx per una D, la B per una E etc, seguint el següent quadre:
Original A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Xifrat D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Exemple: Si volem xifrar el missatge Rèquiem pel món amb aquest mètode hauríem de fer el següent:

 • La R se substituiria per la U tal com es veu a continuació:
Original A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Xifrat D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
 • La E se substituiria per la H tal com es veu a continuació:
Original A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Xifrat D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
 • Seguint el mateix mètode, i ajuntant totes les lletres, obtindria el següent missatge xifrat:

UHTXLHP SHO PRQ

 • Desencriptar un missatge amb aquest mètode és basa en fer justament el procés invers.

QUADRE DE VIGÈNERE

 • És un mètode de transposició múltiple.
 • Cada lletra se substituïx per una altra d'un altre alfabet segons una clau.
 • La clau és una paraula o una frase.
 • Cal fer servir un quadre com el següent:
Original / Clau A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Exemple: Imaginem que volem Encriptar el missatge Terra de llibertat amb la clau alberti amb aquest mètode:

 • La primera lletra del missatge és la T i la primera lletra de la clau és la A, per tant es

convertiria en T, tal com podem veure a la taula:

Original / Clau A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 • La segona lletra del missatge és la E i la segona lletra de la clau és la L, per tant es

convertiria en P, tal com podem veure a la taula:

Original / Clau A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
 • Seguint el mateix mètode, i ajuntant totes les lletres, obtindria el següent missatge xifrat: TPSVS

WM LWJFVKBAE

Original T E R R A D E L L I B E R T A T
Clau A L B E R T I A L B E R T I A L
Xifrat T P S V S W M L W J F V K B A E
 • Com es pot veure, una mateixa lletra es pot encriptar de diferents maneres, la qual cosa fa que

sigui un mètode més segur.

 • Desencriptar un missatge amb aquest mètode és basa en fer justament el procés invers.
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines