Lamp

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Instal·lació LAMP en Raspberry

Primer de tot cal dir que el LAMP és l'acrònim de Linux-Apache-MySQL-PHP. Dit d'una altre forma, no és més que un servidor web on podrem ubicar una web o diferents serveis web, com més endavant veurem.

Per instal·lar LAMP en Raspbian, cal executar aquesta comanda:

sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache php5-mysql mysql-server mysql-client

Aquesta comanda ens instal·la tots els paquets necessaris per tenir el nostre servidor. Durant el procés del mateix ens demanarà dos cops la contrasenya del usuari root de MySQL. Depenen del que vulguem fer, és possible que haurem de canviar les característiques de l'Apache o del PHP.

Cal dir que no cal cap dimoni per controlar el servei, ja que aquesta versió ja ho te tot configurat de base.

Instal·lació Pas a Pas

Apache 2

Per instal·lar el servei apache només cal executar la comanda següent:
sudo apt-get install apache2 -y

Aquesta instrucció ens instal·larà tots els mòduls d'Apache sense necessitat que nosaltres hàgim d'acceptar res, ja està tot acceptat en la comanda. La comprovació de que tot està de forma correcta instal·lat, és provar de veure la web que tenim tot seguit des del nostre navegador, tot indicant la IP de la Raspberry:

apache-it-works.png

El directori de la Raspberry, on podem trobar aquesta web, és la següent direcció:
/var/www/html/index.html
En aquesta pagina web, així com en el directori, només te permís l'usuari "root", però si volem tenir nosaltres permís caldrà executar la següent comanda:
sudo chown pi: index.html

Per acabar si volem tenir un servidor correctament instal·lat cal que fem una configuració dins de la configuració per defecte d'Apache. D'aquesta forma els fitxers .htaccess funcionaran i podrem carregar una configuració determinada en aquests fitxers per tal que els fitxers o directoris no siguin visibles des d'Internet, per exemple.

Per fer això possible només cal executar la comanda següent:

nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Haurem de localitzar la línia que diu "DocumentRoot /var/www/html" i tot just a sota escriure el següent:

    <Directory "/var/www/html">
    AllowOverride All
    </Directory>

Reiniciem el servei i ja tenim la configuració carregada.

PHP

A continuació, passem a fer la instal·lació del PHP que no és més que un preprocessador de codi. Les pagines web que es poden fer utilitzant aquest llenguatge son conegudes com a pagines dinàmiques.

Per poder fer la instal·lació caldrà executar la següent comanda:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y

Com abans no cal acceptar res ja que ell automàticament ja instal·la tots els mòduls que necessitarem.

Per comprovar que tot ho tenim correctament instal·lat només caldrà fer un fitxer PHP per tal que l'executi el servidor. Anirem a "/var/www/html" i introduirem la següent comanda: "sudo nano index.php". En el fitxer posem les següents línies de codi:

<?php echo date('Y-m-d H:i:s'); /*Sortira la data i hora del sistema*/?>
<?php phpinfo(); /*Informació del PHP instal·lat en el server*/?>

Com abans caldrà anar a l'explorador d'Internet i demanar per la direcció següent: "http://IP/index.php", on IP s'ha de canviar per la IP de la Raspberry. Si s'ha fet tot de forma correcta hauríem de veure una cosa molt semblant al que surt en la següent imatge:

phpinfo-767x673.png

MySQL

Per ultim, instal·lem la base de dades que farem servir en el server. S'ha escollit utilitzar MySQL perquè te molta compatibilitat per poder treballar amb PHP.

Per poder fer la instal·lació caldrà executar la comanda següent:
sudo apt-get install mysql-server php5-mysql -y

Com abans ens ha passat, no cal acceptar cap cosa més ja que el sistema s'instal·la sense la nostra ajuda. Però això si, ens surt una finestra on ens demana el password per l'usuari "root" de la base de dades. Cal recordar aquest password o no podrem donar d'alta noves bases de dades o interactuar amb elles.

Per a què tots aquests canvis surtin afecta caldrà reiniciar el servei d'apache, tot executant la següent comanda:
sudo service apache2 restart

Normalment, tots els CMS que poden utilitzar en el nostre server, solen tenir un sistema per generar ells mateixos la seva base de dades i totes les taules que ells necessiten. Si fos el cas que necessitem crear, nosaltres mateixos, la base de dades, caldrà executar la següent comanda:

mysql -uroot -p

Un cop executada només ens demanarà el password de l'usuari "root" i si tot es correcte, ja podrem moure'ns pel programa mysql des del terminal.

La comanda que haurem d'executar per crear una base de dades, es la següent:
mysql> create database wordpress;

Instal·lació CMS

Com sempre comencem pel principi, CMS és l'acrònim de Content Management System, més conegut com sistema de gestió de continguts. Cal dir, que només cal decidir quin CMS volem tenir en la nostra Raspberry i descarregar l'ultima versió del programa, per tal de fer la instal·lació en la carpeta /var/www/html/ de la nostra Raspberry. Un cop fet això podrem treballar des de localhost amb la nostra web.

Classificació CMS

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines