Gestió del nivell d'execució

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el funcionament dels nivells d’execució de Linux Debian, com es configuren i quins directoris i arxius hi estan involucrats. Habitualment en la instal·lació bàsica de Debian els nivells d’execució 2, 3 i 4 són iguals i el nivell per defecte és el 2. Per fer aquesta tasca es demanen les accions administratives següents:

 • Configurar un nivell d’execució 3 perquè no tingui actiu el servei Apache.
 • Aquest nivell serà el nivell per defecte en arrancar el sistema.

Finalment es demana esbrinar com es configura un nivell per defecte en un Linux que tingui un sistema d’arrancada basat en upstart (com ara Ubuntu).

Primer instal·lem l’Apache2:

sudo apt-get install apache2

Després comprovem que els enllaços simbòlics dels nivells 2 i 3 són iguals:

$ ls /etc/rc2.d
README     S20speech-dispatcher S70pppd-dns   S99ondemand
S20kerneloops S50saned       S91apache2   S99rc.local
S20rsync    S70dns-clean     S99grub-common
ls /etc/rc3.d
README     S20speech-dispatcher S70pppd-dns   S99ondemand
S20kerneloops S50saned       S91apache2   S99rc.local
S20rsync    S70dns-clean     S99grub-common

Si no fossin iguals, podríem fer el següent:

sudo rm /etc/rc3.d/*
sudo cp -d /etc/rc2.d/* /etc/rc3.d/ → Copiem els enllaços simbòlics de /etc/rc2.d/* a /etc/rc3.d

Si volem que el nivell d’execució 3 no tingui actiu el servei apache, només hem de substituir la S per una K:

$ sudo mv /etc/rc3.d/S91apache2 /etc/rc3.d/K91apache2

Comprovem que s’ha canviat correctament:

$ ls /etc/rc3.d
K91apache2   S20rsync       S70dns-clean  S99ondemand
README     S20speech-dispatcher S70pppd-dns   S99rc.local
S20kerneloops S50saned       S99grub-common

Comprovem que a nivell 2 l’apache sí que carrega:

~$ sudo init 2
Apache2 Ubuntu Default Page
It works!

Canviem a nivell 3, i comprovem que l’apache no carrega:

~$ sudo init 3
No se puede conectar
Firefox no puede establecer una conexión con el servidor en localhost.

Ara anem a fer que el el nivell 3 sigui en nivell per defecte en carregar. Per fer això cal editar el fitxer /etc/inittab:

$ sudo gedit /etc/inittab

I hi escrivim el següent:

id:3:initdefault:

O bé, editem el fitxer /etc/init/rc-sysinit.conf (això d'ha de fer en un Linux que tingui un sistema d’arrancada basat en upstart (com ara Ubuntu)):

$ sudo gedit /etc/init/rc-sysinit.conf

i canviem el valor de la variable de 2 a 3:

env DEFAULT_RUNLEVEL=3

Per comprovar en quin nivell estem, escrivim:

runlevel
N 3
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines