Comandes de xarxa en Windows

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Les comandes de Windows s'executen des de la línia de comandes del sistema (Inicio / Ejecutar /cmd), conegut com a Símbol del sistema.

ipconfig

Aquesta comanda proporciona la configuració TCP-IP d'un equip. Exemple:

C:\Documents and Settings\client2>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador Ethernet Conexión de área local 2
:
Sufijo de conexión específica DNS :
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.169
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1

Si volem informació més detallada, farem servir la comnda ipconfig /all. La infomació extra que aporta és:

C:\Documents and Settings\client2>ipconfig /all
Configuración IP de Windows
Nombre del host . . . . . . . . . : winxp
Sufijo DNS principal . . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No
Adaptador Ethernet Conexión de área local 2
:
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . . . . . . . : Adaptador Ethernet PCI AMD PCNET Fam
ily #2
Dirección física. . . . . . . . . : 08-00-27-16-5C-C3
DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.169
Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
Servidores DNS . . . . . . . . . .: 192.168.1.250
80.58.61.250
C:\Documents and Settings\client2>

Per lliberar l'adreça IP d'un adaptador, faríem:

ip config /release [adaptador]

Per renovar l'adreça IP d'un adaptador:

 ipconfig /renew [adaptador] 

Aquestes dues opcions només tenen efecte si es fa servir DHCP

ping

Es tracta d'una eina que ajuda a verificar la connectivitat de l'equip a nivell IP.

 • ping IP (forma bàsica)
C:\Documents and Settings\client2>ping 192.168.1.33
Haciendo ping a 192.168.1.33 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.1.33:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
 • ping -t IP

Sol·licitud d'eco fins a ser interromput manualment (amb Ctrl + C)

C:\Documents and Settings\client2>ping -t 192.168.1.33
Haciendo ping a 192.168.1.33 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.33: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.1.33:
Paquetes: enviados = 7, recibidos = 7, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
^C
 • ping -a IP

Fa un ping i resol el nom del host:

C:\Documents and Settings\client2>ping -a 192.168.1.169
Haciendo ping a winxp [192.168.1.169] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.1.169:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

ping -n quantitat Fa un ping amb tantes sol·liciuds d'eco com es sol·liciti:

C:\Documents and Settings\client2>ping -n 2 192.168.1.169
Haciendo ping a 192.168.1.169 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.1.169:
Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
 • ping -l mida

Per especificar la mida del buffer en bytes.

C:\Documents and Settings\client2>ping -l 64 192.168.1.169
Haciendo ping a 192.168.1.169 con 64 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=64 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=64 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=64 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.169: bytes=64 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.1.169:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
 • ping -i TTL (TTL: Time To Live o Temps de vida)

Per especificar el temps de vida d'un ping:

C:\Documents and Settings\client2>ping -i 10 gmail.com
Haciendo ping a gmail.com [72.14.235.83] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=70ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=70ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=93ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=72ms TTL=54
Estadísticas de ping para 72.14.235.83:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 70ms, Máximo = 93ms, Media = 76ms
 • ping -r quantitat

Registrar la ruta per a una quanitat de salts determinada:

C:\Documents and Settings\client2>ping -r 2 192.168.1.1
Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64
Ruta: 192.168.1.1 ->
192.168.1.1
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Ruta: 192.168.1.1 ->
192.168.1.1
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Ruta: 192.168.1.1 ->
192.168.1.1
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Ruta: 192.168.1.1 ->
192.168.1.1
Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 4ms, Media = 1ms
 • ping -s quantitat:

Per registrar horaris per a una quantitat de salts:

C:\Documents and Settings\client2>ping -s 2 192.168.1.1
Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Fecha: 192.168.1.1 : 45809884 ->
192.168.1.1 : 45809884
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Fecha: 192.168.1.1 : 45810879 ->
192.168.1.1 : 45810879
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Fecha: 192.168.1.1 : 45811879 ->
192.168.1.1 : 45811879
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Fecha: 192.168.1.1 : 45812879 ->
192.168.1.1 : 45812879
Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
 • ping -w temps

Temps d'espera de resposta en milisegons. Por defecte, un ping només espera 750ms per cada resppsta abans de que expiri el seu temporitzador.

C:\Documents and Settings\client2>ping -w 8000 gmail.com
Haciendo ping a gmail.com [72.14.235.83] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=69ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=69ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=85ms TTL=54
Respuesta desde 72.14.235.83: bytes=32 tiempo=88ms TTL=54
Estadísticas de ping para 72.14.235.83:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 69ms, Máximo = 88ms, Media = 77ms

tracert

Tracert (o trace route) és una utilitat que permet visualitzar trasses ()per on passen els paquets fins al seu destí).

La seva utilització més bàscia és tracert IP on IP pot ser una IP on un nom DNS.

C:\Documents and Settings\client2>tracert google.com
Traza a la dirección google.com [66.249.92.104]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 2 ms 1 ms
2 37 ms 37 ms
3 35 ms 35 ms
.2]
4 36 ms 41 ms
t [84.16.9.253]
5 55 ms 53 ms
t [84.16.13.142]
6 56 ms 93 ms
sale.net [84.16.6.98]
7 96 ms 236 ms
8 57 ms 53 ms
9 83 ms 69 ms
1 ms 192.168.1.1
40 ms 192.168.153.1
35 ms 2.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net [80.58.123
35 ms So-3-0-0-0-grtbcnes1.red.telefonica-wholesale.ne
119 ms Xe11-0-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wholesale.ne
69 ms GOOGLE-xe-3-1-0-0-grtpartv1.red.telefonica-whole
62 ms 209.85.250.142
62 ms 64.233.175.115
52 ms par03s01-in-f104.1e100.net [66.249.92.104]
Traza completa.

Si no volem que ens tradueixi les IPs per on passa a noms del host, hem de fer servidr la comanda tracert -d IP:

C:\Documents and Settings\client2>tracert -d google.com
Traza a la dirección google.com [66.249.92.104]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 4 ms
2 36 ms
3 41 ms
4 65 ms
5 81 ms
6 121 ms
7 66 ms
8 59 ms
9 68 ms
2 ms 1 ms 192.168.1.1
35 ms 36 ms 192.168.153.1
*
66 ms 80.58.123.2
35 ms 35 ms 84.16.9.253
84 ms 82 ms 84.16.13.142
61 ms 84 ms 84.16.6.98
65 ms 63 ms 209.85.250.142
*
56 ms 64.233.175.115
*
55 ms 66.249.92.104
Traza completa.

Si volem limitar el no de salts en la recerca de l'objectiu hem de fer servir la comanda tracert -h nº de salts IP:

C:\Documents and Settings\client2>tracert -h 5 google.com
Traza a la dirección google.com [66.249.92.104]
sobre un máximo de 5 saltos:
1
2
3
2 ms
37 ms
36 ms
1 ms 2 ms 192.168.1.1
51 ms 38 ms 192.168.153.1
56 ms 32 ms 2.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net [80.58.123
.2]
4 39 ms 36 ms
t [84.16.9.253]
5 57 ms 52 ms
t [84.16.13.142]
59 ms So-3-0-0-0-grtbcnes1.red.telefonica-wholesale.ne
55 ms Xe11-0-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wholesale.ne
Traza completa.

Si volem limitar el temps d'espera entre intents hem de fer servir la comanda 'tracert -w no de milisegons

arp

La comanda ARP serveix per visualitzar la caché de resolució d'adreces. Mostra i modifica les taules de traducció d'adreces IP a adreces físiques usades pel protocol de resolució d'adreces ARP. arp -a o arp -g Mostra les entrades actuals d'ARP preguntant per les dades del protocol.

C:\Documents and Settings\client2>arp -a
Interfaz: 192.168.1.169 --- 0x10003
Dirección IP
Dirección física Tipo
192.168.1.1
64-68-0c-a1-12-e7 dinámico
192.168.1.169
45-45-45-45-45-45 estático

Si s'especifica la IP a la qual es vol fer l'ARP, només surt l'entrada corresponent:

C:\Documents and Settings\client2>arp -a 192.168.1.169
Interfaz: 192.168.1.169 --- 0x10003
Dirección IP
Dirección física Tipo
192.168.1.169
45-45-45-45-45-45 estático

arp -d IP Esborra el host especificat per la IP:

C:\Documents and Settings\client2>arp -d 192.168.1.169

arp -s IP MAC Agrega el host a partir de la seva IP i l'associa a l'adreça física MAC. (Format de la MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX)

C:\Documents and Settings\client2>arp -s 192.168.1.169 01-23-45-67-89-AB

route

La comanda Route es fa servir per visualitzar i modificar la taula de rutes. Si volem una llista amb les rutes actuales conegudes per IP per al host, hem de froute print:

C:\Windows\system32>route print
===========================================================================
ILista de interfaces
 15...ac 2b 6e 15 b3 2c ......Dispositivo Bluetooth (Red de área personal)
 11...00 0c 29 67 0d 37 ......Conexión de red Intel(R) PRO/1000 MT
 1...........................Software Loopback Interface 1
 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptador ISATAP de Microsoft #2
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Adaptador ISATAP de Microsoft #3
===========================================================================

IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red    Máscara de red  Puerta de enlace  Interfaz Métrica
     0.0.0.0     0.0.0.0   192.168.0.1  192.168.0.200   10
    127.0.0.0    255.0.0.0   En vínculo     127.0.0.1  306
    127.0.0.1 255.255.255.255   En vínculo     127.0.0.1  306
 127.255.255.255 255.255.255.255   En vínculo     127.0.0.1  306
   192.168.0.0  255.255.255.0   En vínculo   192.168.0.200  266
  192.168.0.200 255.255.255.255   En vínculo   192.168.0.200  266
  192.168.0.255 255.255.255.255   En vínculo   192.168.0.200  266
    224.0.0.0    240.0.0.0   En vínculo     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0   En vínculo   192.168.0.200  266
 255.255.255.255 255.255.255.255   En vínculo     127.0.0.1  306
 255.255.255.255 255.255.255.255   En vínculo   192.168.0.200  266
===========================================================================
Rutas persistentes:
 Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
 Cuando destino de red métrica   Puerta de enlace
 13   58 ::/0           En vínculo
 1  306 ::1/128         En vínculo
 13   58 2001::/32        En vínculo
 13  306 2001:0:9d38:953c:2435:3d53:3f57:ff37/128
                  En vínculo
 11  266 fe80::/64        En vínculo
 13  306 fe80::/64        En vínculo
 13  306 fe80::2435:3d53:3f57:ff37/128
                  En vínculo
 11  266 fe80::8005:f30e:fcf6:5f78/128
                  En vínculo
 1  306 ff00::/8         En vínculo
 13  306 ff00::/8         En vínculo
 11  266 ff00::/8         En vínculo
===========================================================================
Rutas persistentes:
 Ninguno

Aquesta taula és la taula de rutes, és a dir: una taula que ens diu a quina xarxa podem anar des del nostres PC i a partir de quina IP. Ens interessa l'apartat de IPv4, perquè nosaltres treballem amb aquesta versió. Rutes importants:

 • 0.0.0.0 (IP que representa a Internet) Porta d'enllaç: 192.168.0.1, Interfície: 192.168.0.200. Això vol dir que podem sortir a Internet a partir de la IP 192.168.0.1, que és la IP del router amb la interfície 192.168.0.200, que és la IP de la màquina on estem.
 • 127.0.0.0 (Xarxa de loopback) Interfície: 127.0.0.1: Això vol dir que podem accedir a la xarxa de loopback a partir de la IP 127.0.0.1, que és la IP de lovalhost (igual per a totes les màquines.
 • 192.168.0.0 (xarxa d'àrea local o LAN) Interfície: 192.168.0.200. Això vol dir que podem sortir a la xarxa d'àrea local a partir de la interfície 192.168.0.200, que és la IP de la màquina on estem.

netstat

Netstat mostra estadístiques relatives al protocol i les connexions TCP/IP en curs. Per mostrar totes les connexions i ports que s'escolten:

C:\Windows\system32>netstat

Conexiones activas

 Proto Dirección local    Dirección remota    Estado
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63872  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63873  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63874  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63875  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63876  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63877  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63878  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63879  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63880  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63881  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63882  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63883  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63884  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63885  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63889  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63890  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63897  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63898  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63899  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63900  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63901  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63904  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63905  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63906  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:3000     w8-informatica:63907  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:62925    w8-informatica:62926  ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:62926    w8-informatica:62925  ESTABLISHED
 TCP  127.0.0.1:63871    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63886    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63887    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63888    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63891    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63892    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63893    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63894    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63895    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63896    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63902    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63903    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63908    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63909    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63910    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63911    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63912    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63913    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63914    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63922    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63923    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63924    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63925    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63926    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63927    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63928    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63929    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  127.0.0.1:63930    w8-informatica:3000  TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63465  mad06s09-in-f10:http  ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63582  yk-in-f94:http     ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63583  yk-in-f94:http     ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63596  yk-in-f94:http     ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63617  mad01s25-in-f10:http  ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63733  mad06s25-in-f10:http  ESTABLISHED
 TCP  192.168.0.200:63916  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63917  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63918  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63919  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63920  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63921  mad01s26-in-f174:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63932  mad01s24-in-f234:http TIME_WAIT
 TCP  192.168.0.200:63934  fhr-data-zlb:https   TIME_WAIT

Com a dada a comentar, veiem que un dels ports que està escoltant és el 3000, que és el que utilitza l'ntop (activitat 3)

nbtstat

Mostra estadístiques del protocol i connexions TCP/IP actuals utilitzant NBT (NetBIOS sobre TCP/IP). NBTStat és una eina que resulta útil per a solucionar problemes amb la resolució de noms que fa el NetBIOS. Per aconseguir una llista de màquines remotes farem:

C:\Windows\system32>nbtstat -a 192.168.0.201

Conexión de área local:
Dirección IP del nodo: [192.168.0.200] Id. de ámbito : []

  Tabla de nombres de equipos remotos de NetBIOS

    Nombre       Tipo     Estado
  ---------------------------------------------
  SUPER-1FA3FC6D2<00> Único    Registrado
  SUPER-1FA3FC6D2<20> Único    Registrado
  WORKGROUP   <00> Grupo    Registrado

  Dirección MAC = 00-0C-29-7A-1C-57


Conexión de red Bluetooth:
Dirección IP del nodo: [0.0.0.0] Id. de ámbito : []

  Host no encontrado.

Per purgar i tornar a carregar la taula caché de noms remots:

C:\Documents and Settings\client2>nbtstat -R
Se realizó correctamente la depuración y la carga previa de la tabla de nombres de caché remota NBT.

Per veure les taules de sessions:

nbtstat -S

Per veure els noms locals de la netbios:

C:\Windows\system32>nbtstat -n
Conexión de área local:
Dirección IP del nodo: [192.168.0.200] Id. de ámbito : []

        Tabla de nombres locales NetBIOS

    Nombre       Tipo     Estado
  ---------------------------------------------
  W8-INFORMATICA <20> Único    Registrado
  W8-INFORMATICA <00> Único    Registrado
  WORKGROUP   <00> Grupo    Registrado

Conexión de red Bluetooth:
Dirección IP del nodo: [0.0.0.0] Id. de ámbito : []

  No hay nombres en la caché
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines