Com passar IPv4 a IPv6?

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Podem convertir les IPv4 en IPv6 mapejant-les, de forma que totes les adreces IPv6 mapejades tindran el següent aspecte:

2001:0db8:1234::SUFIX

De manera que només haurem de calcular el SUFIX.

A continuació s’explica com fer aquest càlcul de sufixos:

IPv4 (decimal): a.b.c.d: SUFIX IPv6 (hexadecimal): AAB:CCDD: IPv6 (hexadecimal): 2001:0db8:1234::AABB:CCDD

Exemples

Exemple 1: IPv4 1.2.3.4 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 1.2.3.4
Decimal Hexadecimal
1 1
2 2
3 3
4 4

1.2.3.4 (v4): 0102:0304 (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::0102:0304 (IPv6)


Exemple 2: IPv4 123.45.67.89 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 123.45.67.89
Decimal Hexadecimal
123 7B
45 2D
67 43
89 59

123.45.67.89 (v4): 7B2D:4359 (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::7B2D:4359 (IPv6)

Exemple 3: IPv4 128.128.128.128 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 128.128.128.128
Decimal Hexadecimal
128 80

128.128.128.128 (v4): 8080:8080 (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::8080:8080 (IPv6)

Exemple 4: IPv4 134.56.78.90 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 134.56.78.90
Decimal Hexadecimal
134 86
56 38
78 AE
90 5A

134.56.78.90 (v4): 8638:AE5A (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::8638:AE5A (IPv6)

Exemple 5: IPv4 192.168.34.57 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 192.168.34.57
Decimal Hexadecimal
192 C0
168 A8
34 22
57 39

192.168.34.57 (v4): C0A8:2239 (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::C0A8:2239 (IPv6)

Exemple 6: IPv4 200.201.202.203 a IPv6

Passem cadascun dels camps a hexadecimal:

IP 200.201.202.203
Decimal Hexadecimal
200 C8
201 C9
202 CA
203 CB

200.201.202.203 (v4): C8C9:CACB (SUFIX v6): 2001:0db8:1234::C8C9:CACB (IPv6)

Correspondència entre rangs de classes IPv4 i rangs de sufixos IPv6

A continuació tenim una taula resum:

Correspondència entre classes IPv4 i SUFIXOS IPv6
Rang IPv4 HRang corresponent SUFIXOS IPv6
Classe A 0.0.0.0 - 127.255.255.255 0000:0000 - 7FFF:FFFF
Classe B 128.0.0.0 - 191.255.255.255 8000:0000 - BFFF:FFFF
Classe C 192.0.0.0 - 223.255.255.255 C000:0000 - DFFF:FFFF
Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines