Client - servidor

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'arquitectura client-servidor pot tenir diferents topologies. Anem a estudiar unes quantes:

Topologia 1

client-servidor.png

En aquesta topologia tenim:

 • 1client
 • 1 servidor
 • Un únic canal constituït per un cable UTP creuat (Copper Cross-Over )

L'objectiu és que aquest servidor ofereixi els següents serveis al client:

 • DHCP: Servei que dóna IPs a les màquines que no en tenen i estan configurades dinàmicament.
 • HTTP: Servidor de webs
 • DNS: Servei que relaciona IPs en noms.
 • FTP: Servei de transferència d'arxius.

Configuració de xarxa del servidor

El servidor ha d'estar configurat manualment ja que és l'encarregat d'oferir serveis al client. Per això hem de configurar la seva IP estàticament. La configuració de xarxa la podem fer des de la pestanya Config o des de la pestanya Desktop / Configuration, tal com es veu a continuació:

configIP_server.png

Com que el servidor en aquest cas no està connectat a cap router, no cal especificar cap porta d'enllaç. Mirem que realment s'ha canviat la configuració IP: Desktop / Command Prompt


ipconfig_server.png

DHCP

Servidor

Per configurar el servei DHCP del servidor cal que clickem sobre el servidor, i llavors: Config / Services / DHCP

configIP_server.png

A priori, ja hi ha un servidor d'IPs creat, anem a modificar-lo. Per això:

 • Deixem el nomPool Nameigual.
 • Modifiquem la Start IP address, que és la primera IP que el servidor donarà. En l'exemple li hem

posat la IP 192.168.0.33 com a primera IP a donar pel servei DHCP. Important:

 • Posar en ON el servei DHCP.

No cal:

 • Configurar la Default Gateway, ja que el servidor no està connectat a cap router.
 • Configurar el DNS Server, ja que no hi ha cap tipus d'accés a internet o altra xarxa exterior.

Client

Hem de configurar el client per a què es connecti via DHCP. Per això cal obrir la finestra del PC i: Config / Interface / FastEthernet / IP Configuration i marcar DHCP

dhcp_client.png

Per comprovar que el servidor DHCP funciona correctament, anem al command prompt (Desktop / Command Prompt) i fem ipconfig

PC>ipconfig
IP Address......................: 192.168.0.33
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

I com veiem, el servidor funciona correctament. Ara mirarem que hi ha connexió entre aquests dos dispositius de xarxa: Des del client al servidor

PC>ping 192.168.0.5
Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=50ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 50ms, Average = 27ms

Des del servidor al client

SERVER>ping 192.168.0.33
Pinging 192.168.0.33 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=20ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.33:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Average = 20ms
SERVER>

Com veiem, tot funciona correctament. Anem a intentar canviar la IP del client:

PC>ipconfig /release
IP Address......................: 0.0.0.0
Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0
DNS Server......................: 0.0.0.0
PC>ipconfig /renew
IP Address......................: 192.168.0.34
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0
DNS Server......................: 0.0.0.0

Com veiem, el servidor dóna una altra IP, per tant, funciona correctament.

HTTP

Per configurar el servei HTTP des del servidor, cal obrir el servidor i anar a: Config / HTTP

En aquesta secció el que veiem és el codi font HTML de la pàgina web que es mostrarà.

Com a bon simulador que és el Packet Tracer ens deixarà simular enllaços a altres pàgines i demés, encara que en versió reduïda.

Suporta els protocols HTTP i HTTPs.

Les fletxes de baix serveien per navegar entre les diferents pàgines que compon un lloc web.

Si posem la IP del servidor a la barra d'adreces del web browser (Desktop / WebBrowser) hem de poder veure la pàgina web que hem creat:

webserver.png

DNS

Configuració estàtica del client

Per seguir amb l'exemple, cal que fem que la configruació de les màquines sigui estàtica.

estatic_client.png

Amb això li estem dient al client qui és el seu servidor DNS. Per això és important posar la IP del servidor com a servidor DNS del client.

Configuració del servidor

Primerament hem de posar quin és el servidor DNS del servidor. Com és fàcil d'imaginar, el servidor no té altre servidor DNS que ell mateix.

Per aquest motiu posem la IP de localhost (127.0.0.1) com a servidor DNS de la màquina.

static_server.png

En acabat hem d'editar el servei DNS del servidor. Per a això, cal obrir el servidor i posar el DNS:

serveiDNS.png

Posem el nom que volguem. En l'exemple li hem posat www.smx.cat i associem el nom amb la IP que toqui, que en aquest cas és la IP del servidor. Ara hem de poder veure la pàgina web des del PC client a través del nom que li hem posat:

webserverdns.png

Com podem comrpovar, funciona correctament. Una altra cosa que podem fer és fer ping, des del client al servidor, al nom DNS:

PC>ping www.smx.cat
Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=20ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.5:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 20ms, Maximum = 20ms, Average = 20ms

I, com veiem, la resposta del ping ens mostra la IP on està allotjada la web.

FTP

Configuració del servidor

Per configurar el servei FTP, només cal que obrim el servidor i anem a Config / Services / FTP

Cal que ens assegurem que el servei està en ON.

El servei FTP és de transferència de fitxers. Al requadre d'abaix és on es troben tots els arxius que téper defecte aquest servidor.

Podem posar un usuari i un password (el que bé per defecte és user:cisco password:cisco) i diferents permissos:

 • R --> Lectura.
 • W --> Escriptura.
 • D --> Esborrar.
 • N --> Reanomenar.
 • L --> Llistar. (Que surti un llistat d'arxius)

El usuari per defecte té tots els permisos.

Des del client

Per fer servir aquest servei des del client, cal que obrim el Command Prompt del client (Desktop / Command Prompt) Obrim una sessió FTP Per obrir una sessió des del client cal que escrivim: ftp IP_servidor En aquest cas:

PC>ftp 192.168.0.5
Trying to connect...192.168.0.5
Connected to 192.168.0.5
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:cisco
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

I veiem que ens dóna la benvinguda. Si volem saber què podem fer amb els fitxers:

ftp>help
cd
delete
dir
get
put
pwd
quit
rename
 • cd --> navegar pels directoris.
 • delete --> esborrar arxiu.
 • dir --> mostrar continguts d'un directori
 • get --> agafar un arxiu de la màquina remota.
 • put --> posar un arxiu en la màquina remota.
 • pwd --> password.
 • quit --> sortir.

Mirem els arxius que hi ha en el servidor:

ftp>dir
Listing /ftp directory from 192.168.1.5:
0 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
33591768
1 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin
13832032
2 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin
16599160
3 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
33591768
4 : c2600-i-mz.122-28.bin
5571584
5 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
13169700
6 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
50938004
7 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin
5571584
8 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin
15522644
9 : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin
3058048
10 : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin
3117390
11 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin
4414921
12 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin
4670455
13 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
8662192
14 : pt1000-i-mz.122-28.bin
5571584
15 : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin
3117390

Anem a fer una prova de transmetre un fitxer. Per això cal que sortim del ftp. Mirem si hi ha algun arxiu per defecte:

PC>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\
2/7/2106 7:28 PM
26
sampleFile.txt
26 bytes
1 File(s) 

Com veiem, hi ha un arxiu que es diu sampleFile.txt. Si no tinguéssim cap arxiu el podríem editar gràficament anant a Desktop / Text Editor Tornem a connectar-nos via ftp al servidor i transmetem l'arxiu:

ftp>put sampleFile.txt
Writing file sampleFile.txt from 192.168.1.5:
File transfer in progress...
[Transfer complete - 26 bytes]
26 bytes copied in 0.17 secs (152 bytes/sec)

Com veiem, ens ho fa i, a més, ens dóna una petita estadística.

Simulació

Canviem a Mode Simulació i fem un ping, tal com es mostra a continuació. Fitxer:M5cliser14.png Per començar la simulació cal clickar sobre Autocapture / Play (on està el cursor). On posa Event List ens diu per on passen els paquets. La barra requadrada en verd permet modificar la velocitat de simulació (Esquerra --> més lent. Dreta --> Més ràpid) Si clickem sobre un dels quadres de colors de la Event List podem veure quina capa del model OSI s'implementa com a màxim de cada paquet enviat. En el cas de l'exemple s'implemanta fins al nivell 4 (Transport). Fitxer:M5cliser15.png En l'exemple del ping (paquets ICMP), no s'implementa més a munt de la capa 3, ja que el ping es fa a a partir de la IP, però no necessita res més. Si fem una taula dels paquets d'un ping normal (4 sol·licituds d'eco) obtindríem:

Emissor Destí Capa més alta implementada
PC PC Xarxa
PC server Xarxa
Server PC Xarxa

per una sol·liscitud d'eco. El mateix es va repetint per cada sol·licitud.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines