Backups en Ubuntu

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

En aquest article s'explica com instal·lar i fer servir una aplicació de backup en Ubuntu.

Instal·lació

Cal instal·lar l'aplicació, en aquest cas duplicity

sudo apt-get install duplicity

Després cal instal·lar un client ftp capàs d'interaccionar amb el servidor ftp (per si volem guardar els backups via ftp)

apt-get install ncftp

Utilització en FTP

Backup complet

Exportem una frase de pas per encriptar les dades:

export PASSPHRASE=HelloWorld!

Exportem el password del servidor FTP:

export FTP_PASSWORD=qwerty

Generem un backup de la carpeta notes que hi ha a l'escriptori local i ho enviem a un servidor ftp que hi ha en la IP 192.168.1.200. Ho guardem a la carpeta Documents del PC remot.

Com que detecta que es el primer backup que hi ha en aquesta carpta, doncs fa un backup complet.

duplicity /home/alumne/Escriptori/notes/ ftp://isabel@192.168.1.200/Documents
NcFTP version is 3.2.2
Synchronizing remote metadata to local cache...
Deleting local
/home/alumne/.cache/duplicity/4ea8075126aea572c6b162b2708cd73e/duplicity-full-signatures.201
01114T195009Z.sigtar.gz (not authoritative at backend).
Deleting local
/home/alumne/.cache/duplicity/4ea8075126aea572c6b162b2708cd73e/duplicity-full.20101114T195
009Z.manifest (not authoritative at backend).
Last full backup date: none
No signatures found, switching to full backup.
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1289765617.45 (Sun Nov 14 12:13:37 2010)
EndTime 1289765617.47 (Sun Nov 14 12:13:37 2010)
ElapsedTime 0.02 (0.02 seconds)
SourceFiles 3
SourceFileSize 62334 (60.9 KB)
NewFiles 3
NewFileSize 62334 (60.9 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 3
RawDeltaSize 58238 (56.9 KB)
TotalDestinationSizeChange 54855 (53.6 KB)
Errors 0
-------------------------------------------------

Backup Incremental

Automàticament, quan tornem a fer un backup de la mateixa carpeta, ens el farà incremental: A continuació fem un backup de la mateixa carpeta, però sense canviar res:

duplicity /home/alumne/Escriptori/notes/ ftp://isabel@192.168.1.200/Documents
NcFTP version is 3.2.2
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Sun Nov 14 12:13:36 2010
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1289766175.45 (Sun Nov 14 12:22:55 2010)
EndTime 1289766175.47 (Sun Nov 14 12:22:55 2010)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 3
SourceFileSize 62334 (60.9 KB)
NewFiles 0
NewFileSize 0 (0 bytes)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 0
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 103 (103 bytes)
Errors 0
-------------------------------------------------

Com veiem, només copia 103 bytes en la carpeta remota. A continuació veiem una còpia de seguretat de la mateixa carpeta, però havent afegit un altre arxiu:

duplicity /home/alumne/Escriptori/notes/ ftp://isabel@192.168.1.200/Documents
NcFTP version is 3.2.2
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Sun Nov 14 12:13:36 2010
--------------[ Backup Statistics ]--------------
StartTime 1289766266.12 (Sun Nov 14 12:24:26 2010)
EndTime 1289766266.14 (Sun Nov 14 12:24:26 2010)
ElapsedTime 0.02 (0.02 seconds)
SourceFiles 4
SourceFileSize 86912 (84.9 KB)
NewFiles 2
NewFileSize 28674 (28.0 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 2
RawDeltaSize 24578 (24.0 KB)
TotalDestinationSizeChange 23413 (22.9 KB)
Errors 0
-------------------------------------------------

En aquest cas, el volum d'informació copiada és major.

Restauració

Per restaurar un backup cal fer:

duplicity ftp://isabel@192.168.1.200/Documents /home/alumne/Escriptori/notes2/
NcFTP version is 3.2.2
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Sun Nov 14 12:13:36 2010

amb això restaurem les dades en un directori nou, anomenat notes2. (El nou directori no cal rear-lo, ja el crea el programa) Si el que volem es restaurar només un fitxer, cal que fem:

root@ubuntu:~# duplicity --file-to-restore notes.ods
ftp://isabel@192.168.1.200/Documents /home/alumne/Escriptori/notes3
NcFTP version is 3.2.2
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Sun Nov 14 12:13:36 2010

En aquest exemple s'ha restauart un fitxer anomenat "notes.ods" que hi ha dins del backup. Aquest fitxer el guarda en l'escriptori amb el nom de notes3.

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines