Adreces MAC i IPv4. Correspondència en binari

De WikiCat IT
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Adreces MAC

Una adreça MAC consta de 6 camps de dos dígits hexadecimals, separats per guions (en cas de fer servir un SO Windoows), i separats per : en cas de Linux.

Exemple: 00:22:F7:02:47:0C

Passada a binari, una adreça MAC, consta de 48 bits.

Conversió de MACs a binari

Com ja hem dit, les MACs es representen en hexadecimal. Si volem passar una MAC a binari, només cal que tinguem present la següent taula:

Taula de correspondència entre hexadecimal, decimal i binari
Decimal Hexadecimal Binari
0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010
3 3 0011
4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
7 7 0111
8 8 1000
9 9 1001
10 A 1010
11 B 1011
12 C 1100
13 D 1101
14 E 1110
15 F 1111

Per passar d'hexadecimal a decimal, doncs, només cal substituir cada dígit hexadecimal pels seus quatre corresponents en binari,

Així, la MAC de l'exemple quedaria:

00:22:F7:02:47:0C
0 0 2 2 F 7 0 2 4 7 0 C
0000 0000 0010 0010 1111 0111 0000 0010 0100 0111 0000 1100

Adreces IPv4

Una adreça IP consta de 4 camps de números decimals, compresos entre 0 i 255, separats per ".".


Exemple: 210.82.10.193

Conversió d'IPv4 a binari

Com ja hem dit, les MACs es representen en decimal. Si volem passar una IP a binari, haurem de fer divisions successives:

210/2
210 /2
0 105 /2
1 52 /2
0 26 /2
0 13 /2
1 6 /2
0 3 /2
1 1
  • 210|d: 11010010|b (8 bits)
82/2
82 /2
0 41 /2
1 20 /2
0 10 /2
0 5 /2
1 2 /2
0 1
  • 82|d: 1010010|b (7 bits). Com que cada camp ha de tenir 8 bits, afegim un 0 a l'esquerra. Quedaria: 01010010
10/2
10 /2
0 5 /2
1 2 /2
0 1
  • 10|d: 1010|b (4 bits). Afegim 4 zeros a l'esquerra fins a completar. Quedaria: 00001010
193/2
193 /2
1 96 /2
0 48 /2
0 24 /2
0 12 /2
0 6 /2
0 3 /2
1 1


  • 10|d: 11000001|b (8 bits).

Per tant la IP en decimal 210.82.10.193 en binari quedaria 11010010.01010010.00001010.11000001

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Navegació
Eines